Laatste nieuws

14-12-2017 - Sleutelwoord voor 2018:...
05-12-2017 - Verslag eventingforum 3...
29-11-2017 - Verslag dressuurforum 2...
14-11-2017 - BLog van Stephan Wensin...
10-11-2017 - KNHS zet koerswending i...
10-11-2017 - Beleidsplan en jaarplan...
10-11-2017 - Jaarverslagen KNHS.
31-10-2017 - Verslag voltigeforum
11-10-2017 - Verslag enduranceforum ...
05-10-2017 - SHJ informatie nieuwsbr...
02-10-2017 - Officials congres is ve...
18-09-2017 - Wijziging : spring p...
18-09-2017 - Verslag springforum 11 ...
07-09-2017 - Nieuwsbrief SHJ septemb...
09-08-2017 - arbitragemonitor’ van N...
08-08-2017 - Lijkt het jou leuk om j...
03-08-2017 - Bit toegevoegd KNHS
03-08-2017 - Vanaf nu trens met opst...
01-08-2017 - Official pins.
15-07-2017 - Up date Official congre...
14-07-2017 - 2e KNHS Official Congre...
03-07-2017 - Beoordelen van leerling...
01-07-2017 - Daling aantal leden en ...
30-06-2017 - Dick Greve nieuwe voorz...
29-06-2017 - Eventing Forum.
26-06-2017 - springforum .
23-06-2017 - Nieuwsbrief juni 2017.
21-06-2017 - Opleiding voor jurylid:
15-06-2017 - Ledenraadsvergadering 1...
09-06-2017 - bijscholingen voor jury...
07-06-2017 - proeven F13-F15 op app ...
06-06-2017 - Voltigeforum vergaderd!
19-05-2017 - Over het enduranceforum...
02-05-2017 - enquête over dressurp...
02-05-2017 - bijscholingen voor jury...

Sleutelwoord voor 2018: Communiceren
14 december 2017
Terugblik op een dynamisch jaar 2017.

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat het rommelt binnen de KNHS. Directeur sport Anton Binnenmars vertrok na slechts een dienstverband van 2,5 jaar. Algemeen directeur Rens Plantsoen werd al na een dienstverband van amper één jaar op non-actief gesteld. Het bestuur van de SHJ heeft nooit contact gehad met de algemeen directeur Plantsoen. Dat betreuren wij! Het aanspreekpunt bij de KNHS was de heer Binnenmars voor de SHJ. De tijdelijke is algemeen directeur de heer Maarten van der Heijden.

Dan was er nog het tweede congres voor KNHS-officials met de veelbelovende titel ’Het beste uit jezelf halen’. Van de 3265 Officials waren er 400 aanwezig . Een  dag in de week  is voor veel officials niet haalbaar  om te komen vanwege werkzaamheden. De aanwezigen werd verzocht via de I-phone een vragenlijst in te vullen met vragen zoals ’’wat doet de KNHS goed, waar moet de KNHS direct mee stoppen, waar moet de KNHS direct mee starten’. De vragen werden beantwoord met “meer communiceren met de  leden, meer toezicht op het voorterrein, verbetering van de bijscholingen". Officials hebben meestal dezelfde mening over juryzaken.  Dat blijkt uit de vele antwoorden. KNHS aan het werk hiermee!

Nu doet zich het rare fenomeen voor dat KNHS-officials nooit de notulen van de Ledenraad mogen lezen. Dit ondanks de toezegging in 2016 van de KNHS voorzitter Theo Ploegmakers. Er wordt weliswaar een korte impressie van de vergaderingen van de Ledenraad gepubliceerd, maar die is nooit volledig! Het probleem van de juryhokken is nooit in de Ledenraad behandeld omdat dit geen agendapunt voor de raad zou zijn, maar een actiepunt van de KNHS. Vreemd! Officials zijn toch ook leden van de KNHS!  Hopelijk komt het toch nog goed met de slechte juryhokken en doet de KNHS echt iets met dit probleem.

Er is wel meer onvolledig in het beleid van de KNHS. Zo moeten Officials die willen promoveren van bijvoorbeeld het Z2 naar het ZZ-L, een motivatiebrief schrijven waarop zij worden gescreend.  En is het niet vreemd dat een jurylid met een goede staat van dienst, een motivatiebrief moet schrijven, een test moet afleggen in Ermelo en 250 euro betalen voor een verkorte ZZ-Licht cursus. Veel geld voor een vrijwilliger/ster.

Er worden veel Pilots georganiseerd door de forums van de KNHS. Bijscholingen, toezicht op het voorterrein. Zonder enig overleg of communicatie zijn de Pilots ingesteld. Door onduidelijke reden  kregen een  aantal spring juryleden een  herexamen op een bijscholing. Door het spring forum besloten. Waarvan vele juryleden gezakt zijn en mochten niet meer jureren. De SHJ heeft de KNHS hiervan op de hoogte gesteld.Dat is terug gedraaid en  alle juryleden  hebben bericht gehad en mogen gewoon jureren. Een Pilot in de Regio Drenthe voor toezicht op het voorterrein heeft zonder communicatie naar buiten plaatst gevonden. Wie heeft daar iets van meegekregen als Official?

De KNHS eindigde het jaar met een tekort van 750 duizend euro en beloofde in het ’jaarplan 2018’ een nieuwe koerswending in de zetten: servicegerichtheid moet voortaan de boventoon voeren en er moet uiteraard bezuinigd worden. De SHJ heeft geen tekorten en bezuinigt al jaren op de kosten. Het Banksaldo van de SHJ bedraagt 369,90 euro en er mag best gedoneerd worden op de  rekening van de Stichting Hippische juryleden Rabobank Waterland en omstreken  NL94RABO 0122279182.

Het KNHS- jaarplan 2018 draagt de titel "Een uitdagende tijd". Onze bond wil van hand veranderen. Het bestuur van de SHJ is van mening dat het beleid richting de Officials ook de nodige aanpassingen behoeft. Wij willen daar samen met u het volgende jaar opnieuw voor inzetten.

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018.
Bestuur SHJ
Klankbordgroep
www.juryplatform.nl